ค้นหาโปรแกรม

สาขา Beijing No.5 South Street, Zhongguancun, Haidian District, Beijing 100081
โปรแกรม
Mechanical Engineering – ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ​
ม.ปลาย
เกรดเฉลี่ย​
2.00

ระยะเวลาต่อคอร์ส

4 ปี
โปรแกรม
Mechanical Engineering – ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ​
ม.ปลาย
เกรดเฉลี่ย​
2.00

ระยะเวลาต่อคอร์ส

4 ปี

Program

Mechanical Engineering – ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ

฿ 0.0
฿ 0.0
฿ 0.0
ค่าส่งเอกสารจากต่างประเทศ
฿ 0.0
ค่าสมัครกับทางโรงเรียน
฿ 0.0
 • Options Price: ฿ 0.0
 • Product Price: ฿ 0.0
 • Total: ฿ 0.0

Program

Mechanical Engineering – ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ

฿ 0.0
฿ 0.0
฿ 0.0
ค่าส่งเอกสารจากต่างประเทศ
฿ 0.0
ค่าสมัครกับทางโรงเรียน
฿ 0.0
 • Options Price: ฿ 0.0
 • Product Price: ฿ 0.0
 • Total: ฿ 0.0

Mechanical Engineering - ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ

เป็นหลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้และช่วยให้นักศึกษาได้รับพื้นฐานของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม ตลอดจนความรู้เชิงลึกในสาขาวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล สามารถใช้หลักการเครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อระบุกำหนดและแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลที่เผชิญกับความท้าทายในอนาคตให้เข้าใจถึงผลกระทบในบริบทโลกและสังคม ได้รับการศึกษาเพื่อปรับปรุงความสามารถในวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะการวิจัยการแก้ปัญหาความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำและทักษะการสื่อสารในทีมสหสาขาวิชาชีพและความสามารถในการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยวิสัยทัศน์ระดับโลกและความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักสูตรนี้ยังรวมหลักสูตรด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การควบคุมอัตโนมัติการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิธีการวิจัยและการสื่อสารที่หลากหลายวัฒนธรรม

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเชิงลึกในด้านการออกแบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยียานยนต์ เครื่องยนต์และระบบพลังงาน หลักสูตรเหล่านี้สอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยใช้แพลตฟอร์มการทดลองและการปฏิบัติในโรงเรียนวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรนี้เตรียมนักศึกษาให้เป็นนักแก้ปัญหาและผู้นำเพื่อมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมและธุรกิจ, รัฐบาลและสถาบันการศึกษา นักศึกษาจะเติบโตอย่างมืออาชีพโดยได้รับการขึ้นทะเบียนวิชาชีพหรือได้รับใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรหรือโดยการหลังจากเรียนจบปริญญา

เนื้อหาที่เรียน

 • วิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์และความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหาในวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ความสามารถในการออกแบบและดำเนินการทดลองตลอดจนวิเคราะห์และตีความข้อมูลการทดลองสำหรับวิศวกรรมเครื่องกลและการใช้งานที่เกี่ยวข้อง
 • ความสามารถทางเทคนิคในการออกแบบอุปกรณ์เชิงกลหรือระบบเพื่อตอบสนองความต้องการที่มีเงื่อนไขหรือภายในข้อจำกัด เช่น เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมสังคมการเมือง จริยธรรม สุขภาพและความปลอดภัย ความสามารถในการผลิตและความยั่งยืน
 • ความสามารถในการพัฒนาและประเมินการออกแบบทางเลือกของทั้งระบบวิศวกรรมเครื่องกลและระบบระบายความร้อนตามเกณฑ์ทางเทคนิคและที่ไม่ใช่ทางเทคนิครวมถึงผลกระทบในบริบทโลกเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • ความสามารถในการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ความสามารถในการรับรู้และประสบความสำเร็จในระดับสูงของความเป็นมืออาชีพในการทำงาน
 • ความสามรถที่เป็นบทบาทความเป็นผู้นำในทีมสหสาขาวิชาชีพและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและโน้มน้าวใจ
 • ความเข้าใจที่สำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางจริยธรรม
 • ความรู้เกี่ยวกับปัญหาระดับโลกและร่วมสมัย
 • การรับรู้ถึงความจำเป็นกับการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และพัฒนาชีวิต

Listing Review

4/5

ถ้าพร้อมแล้วที่จะสมัครต้องเตรียมอะไรบ้าง

●  ลงทะเบียนแล้วส่งเอกสารสำคัญดังนี้

●  ชำระค่าสมัครเรียน

โปรแกรม ที่เกี่ยวข้อง

20190326022702458515
Beijing Institute of Technology (BIT)
สาขา Beijing No.5 South Street, Zhongguancun, Haidian District, Beijing 100081
โปรแกรม Computer Science and Technology – ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ
4/5
฿
150,000

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

20190326022702458515
Beijing Institute of Technology (BIT)
สาขา Beijing No.5 South Street, Zhongguancun, Haidian District, Beijing 100081

โปรแกรม Computer Science and Technology – ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ

4/5
฿
150,000.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

BIT
Beijing Institute of Technology (BIT)
สาขา Beijing No.5 South Street, Zhongguancun, Haidian District, Beijing 100081
โปรแกรม Mechatronical Engineering – ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ
4/5
฿
150,000

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

BIT
Beijing Institute of Technology (BIT)
สาขา Beijing No.5 South Street, Zhongguancun, Haidian District, Beijing 100081

โปรแกรม Mechatronical Engineering – ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ

4/5
฿
150,000.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

BIT
Beijing Institute of Technology (BIT)
สาขา Beijing No.5 South Street, Zhongguancun, Haidian District, Beijing 100081
โปรแกรม Aerospace Engineering – ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ
4/5
฿
150,000

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

BIT
Beijing Institute of Technology (BIT)
สาขา Beijing No.5 South Street, Zhongguancun, Haidian District, Beijing 100081

โปรแกรม Aerospace Engineering – ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ

4/5
฿
150,000.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

160px-BJ_film_academy_logo.svg
Beijing Film Academy
สาขา Beijing No.4, Xitucheng Road 100088 Beijing, China
โปรแกรม Chinese Language Courses
4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

160px-BJ_film_academy_logo.svg
Beijing Film Academy
สาขา Beijing No.4, Xitucheng Road 100088 Beijing, China

โปรแกรม Chinese Language Courses

4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

บทความ เรียนต่อต่างประเทศ

แชร์ :

การสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ชื่อว่าเป็นสนามสอบที่หินมากสนา...

แชร์ :

การสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ชื่อว่าเป็นสนามสอบที่หินมากสนา...

Re view

S__12107787

"

ตอง เรียน MBA ที่ California State University, Los Angeles

เอเจนซี่ที่ใช้คือ abroady ชื่อพี่แนน อันนี้แฟนแนะนำมา สัมรอบ2ผ่านใช้เอเจนฯเดิม แนะนำช่วยเหลือตลอดจนรอรับที่สนามบินที่LA
5/5
Mark

"

มาร์ค เรียน Associate Arts, Music ที่ Santa Monica College

แนะนำโปรแกรมได้ถูกใจและตรงตามงบประมาณที่request รอต้อนรับที่สนามบินLAX ขอบคุณพี่แนนมากๆครับ
5/5
241510055_1478099405900497_3297524323225813503_n

"

ป่าน เรียน ESL ที่ Melbourne Australia

ตอนแรกจะเรียนภาษาแค่6เดือน เรียนสนุกขอเรียนต่ออีก6เดือนโดยไว้ใจให้ ABROADY ดูแลต่อ แนะนำABROADYครับ
5/5
IMG_7300

"

โหน่งเรียน Master of Speech Pathology ที่ University of Canberra

ให้บริการดีมาก เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและช่วยจัดเตรียมเอกสารครบถ้วน ไม่ติดขัดหรือตกหล่น ควรเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่มากขึ้น Line แล้วมีการตอบรับล่าช้าบ้าง
5/5
A4CA12AB-6206-4994-90FA-8BE3F037D872

"

ไอซ์ เรียน ​MBA ที่ California State University, Los Angeles

ดูแลทุกขั้นตอน มารับถึงสนามบิน ให้คำปรึกษาตรงจุดค่ะ
5/5