ตรวจสอบข้อมูลโปรแกรมแบบละเอียด จาก ABROADY

รายละเอียด

โปรแกรม

ช่วงเวลาเรียน

ที่พัก

วันที่เริ่ม

สิ้นสุด

Per Week / Course

Lorem ipsum dolor sit amet

00-00-2020

00-00-2020

สิ้นสุด

ค่าไปรับที่สนามบิน

ค่าขนส่งเอกสาร

ค่าสมัครกับทางโรงเรียน

฿ 1,000

฿ 1,000

฿ 1,000

฿ 1,000

ราคารวม

฿ 13,500

ราคาทั้งหมดยังไม่ใช่ค่าใช้จ่ายสุทธิ

รายละเอียดผู้สมัคร

ขออนุญาตทราบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อทำการ Consult ให้ข้อมูล
โปรแกรมเรียนที่เหมาะสมค่ะ

*หลังจากได้เลขการจองจะได้รับการยืนยันจากทีม ABROADY และข้อมมูลค่าใช้จ่ายจริงก่อนเตรียมออกเดินทาง
รายละเอียดส่วนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เลือกเดินทางจริง
ฉันอ่านข้อตกลงเรียบร้อยแล้วและยอมรับในเงื่อนไขนี้ Terms & Agreements
เรียนอะไรดี
เรียนอะไรดี
เรียนคณะอะไรดี?
เรียนคณะอะไรดี?