IMG_1133

วีซ่านักเรียนไปออสเตรเลียขอยังไงผ่านได้ภายใน 3 สัปดาห์

วีซ่านักเรียนไปออสเตรเลียขอยังไงผ่านได้ภายใน 3 สัปดาห์

แชร์:

วีซ่านักเรียน (Student Visa) (ประเภท 500) สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเรียนต่อในประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น เรียนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา จนถึงระดับวิชาชีพ วิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน  ต้องเรียนแบบเต็มเวลา (Full-Time) หลักสูตรที่เรียนระยะเวลามากกว่า 3 เดือนขึ้นไป 

ทำไมต้องทำ VISA แล้ววีซ่า มีกี่แบบที่ใช้สำหรับการไปเรียนต่อต่างประเทศ ?
เพราะ บุคคลต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียจะต้องมีวีซ่าไม่ว่าจะเป็นวีซ่าชั่วคราวสำหรับการพำนักในประเทศแบบชั่วคราว หรือวีซ่าถาวรสำหรับการย้ายถิ่นฐานถาวรก็ตาม วีซ่ามีแบบไหนบ้าง

 1. วีซ่าท่องเที่ยว (ประเภท 600) เพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อน ญาติพี่น้องหรือเข้าร่วมกิจกรรมฝึกภาษา/เรียนในระหว่างปิดภาคเรียนระยะสั้น ๆ (ไม่เกิน 4 สัปดาห์) หรือเรียนและฝึกภาษาอังกฤษไม่เกินกว่า 12  สัปดาห์ หรือกรณีอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องการประกอบอาชีพ วีซ่าท่องเที่ยวมีอายุ 12 เดือน วีซ่าประเภทนี้ไม่สามารถมีผู้ติดตามได้ ยื่นใบสมัครและชำระเงินแยกกัน
 2. วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน (Work and Holiday) (ประเภท 462) วีซ่าประเภทนี้ต้องผ่านเงื่อนไขทั้ง อายุ, การศึกษา,ภาษาอังกฤษและโควต้าจากกรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เปิดให้ขอแค่ปีละครั้งเท่านั้น เป็นโควต้าออนไลน์ ซึ่งหมดและเต็มเร็วมาก ต้องคอยติดตามข่าวสารกันให้ดีและใกล้ชิดมาก ๆ เลยค่ะ วีซ่าประเภทนี้ยื่นออนไลน์เท่านั้น 
 3. วีซ่าเพื่อขอผ่านเข้า/ออกประเทศ (Transit Visa) เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น
 4. วีซ่านักเรียน (Student Visa) (ประเภท 500) สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเรียนต่อในประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น เรียนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา จนถึงระดับวิชาชีพ วิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน  ต้องเรียนแบบเต็มเวลา (Full-Time) หลักสูตรที่เรียนระยะเวลามากกว่า 3 เดือนขึ้นไป 
 5. วีซ่าผู้ปกครองนักเรียน 
 6. วีซ่าคู่สมรส/คู่หมั้น
 7. วีซ่าเด็ก 
 8. วีซ่าผู้ที่มีถิ่นฐานพำนักเดิมอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
 9. วีซ่าเพื่อทำงานชั่วคราว (ประเภท 400) 

 เอกสารต้องที่ใช้ยื่นคำร้องทำวีซ่า
เอกสารไม่จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษกรณีที่เลือกสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เอกสารที่ต้องเตรียมและสแกนเป็นไฟล์ .pdf นะคะ มีดังนี้ 

 1. กรอกเอกสารการสมัครวีซ่าให้ครบถ้วนและข้อมูลแท้จริง
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) (หน้าที่แสดงรายละเอียดของผู้ขอวีซ่าและหน้าที่แสดงประวัติการเดินทางทั้งหมด)
 5. เอกสารตอบรับจากสถานศึกษาที่สมัครเข้าเรียน หรือ Confirmation of Enrolment (CoE) จากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก่อน เพราะต้องใส่เลขรหัส 8 หลักในการกรอกข้อมูลขอวีซ่า 
 6. *เอกสาร CoE ได้มาอย่างไร  ผู้ขอวีซ่าต้องทำการจ่ายมัดจำกับสถานศึกษาที่ได้เลือกไว้ภายในเวลาที่กำหนด เอกสารที่ได้รับนั้นเป็นการยืนยันว่าเราได้ทำการ enroll กับสถานศึกษานี้จริง หลักสูตรไหน ระยะเวลาเรียนของหลักสูตร
 7. เอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 6 เดือน สกุลเงิน AUD (เอกสารไม่ควรขอเกิน 1 เดือน)
 8. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 9. เอกสารประกันสุขภาพ
 10. เอกสารตรวจเช็คอาชญากรรม
 11. รูปถ่าย 4 รูป

“ใบสมัครที่สมบูรณ์นั้น ผู้สมัครจะต้องยื่นวีซ่าให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และประเภทวีซ่า ให้ครบถ้วนและเซ็นต์ในแบบฟอร์มใบสมัครให้ตรงตามหน้าหนังสือเดินทาง” 

 การสมัครวีซ่ามีกี่แบบการสมัครวีซ่ามี 2 แบบ  

 1. การสมัครวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ สร้างบัญชีผู้ใช้ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมกับแนบเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาโดยการถ่ายโอนข้อมูล (upload) เมื่อสมัครเสร็จสิ้นจะมีอีเมลล์ยืนยันการสมัครให้คลิกในอีเมลล์ก่อนเริ่มใช้งาน
 2. การยื่นเอกสารผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) ที่ตึกเทรนดี้ นานาค่ะ การยื่นคำร้องด้วยตนเองจะทำได้กับวีซ่าบางประเภทเท่านั้น เช่น ประเภทนักท่องเที่ยว เป็นต้น กรอกข้อมูลตามความจริงเป็นภาษาอังกฤษ (ในแบบฟอร์มมีภาษาไทยกำกับง่ายต่อการตอบมากขึ้น) เตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาและเตรียมจองคิวในขั้นตอนต่อไป

การสมัครวีซ่าทั้ง 2 แบบข้างต้นผู้ขอวีซ่ายังต้องเดินทางไปศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อเก็บข้อมูล (รูปถ่ายและลายนิ้วมือ)สำนักงานเพื่อการขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC) มี 2 ที่

 1. สำนักงานในกรุงเทพฯ 

 ที่อยู่ ชั้น 28, อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ สุขุมวิทซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (ใกล้รถไฟฟ้าสถานีนานา ทางออกเลข 3) โทรศัพท์ 02-118-7100 email : info.auth@vfshelpline.com
2. สำนักงานสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ 

 ที่อยู่ เลขที่ 191, ชั้น 6B, อาคารศิริพานิช ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 (ตรงข้าม เมญ่าช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ เชียงใหม่) โทรศัพท์ 02-118-7100 email : info.auth@vfshelpline.com

 วิธีการยื่นวีซ่านักเรียนแบบออนไลน์ (สมัครเรียนกับ ABROADY ฟรีทุกขั้นตอน)การยื่นวีซ่าแบบออนไลน์เป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว สามารถ Scan เอกสารต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องลุ้นเลยว่าจะลืมเอกสารหรือเปล่า แต่ถึงอย่างไรก็ต้องไป VFS  เพื่อถ่ายรูปและสแกนลายนิ้วมือ (Biometrics) นะคะ 
 ขั้นตอนการขอวีซ่าออนไลน์ 

 1. อันดับแรกต้องเข้าไป สร้างบัญชี ImmiAccount 
 2. กรอกใบสมัคร  กรอกข้อมูลที่แท้จริง ชัดเจน แต่ก่อนอื่นผู้ขอวีซ่าจะสามารถกรอกรายละเอียดใน ImmiAccount ได้ ต้องได้รับเอกสาร Confirmation of Enrolment (CoE) จากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก่อน เพราะต้องใส่เลขรหัส 8 หลัก (ระบุไว้ในเอกสารCoE) 
 3. ส่วนที่ถือว่าสำคัญอีก 1 ขั้นตอนเลยทีเดียว คือ การเขียน GTE (Genuine temporary entrant) อธิบายเกี่ยวกับตัวผู้สมัครที่เป็นภาษาอังกฤษ เรียนจบจากที่ไหน, ปีที่จบ,  เข้าประเทศไปทำอะไร ใส่รายละเอียด เรียนหลักสูตร ,ชื่อสถานศึกษา, เดือนที่เริ่มเรียน, ระยะเวลาของหลักสูตร, ชื่อตำแหน่ง, สถานที่ทำงาน, ระยะเวลาการทำงาน, ให้ความเชื่อมั่นในการกลับมาประเทศไทยของตนเองเมื่อจบการศึกษา,  สิ่งที่จะได้จากการเรียนหลักสูตรนี้ที่ออสเตรเลียที่มีผลต่ออนาคตที่ชัดเจน และประวัติการท่องเที่ยว (ในส่วนนี้หากสมัครผ่าน ABROADY จะทำการเขียนให้ฟรีไม่มีค่าบริการคะ)
 4. แนบเอกสารประกอบการสมัครตามที่สถานทูตกำหนด (แนะนำให้สแกนเอกสารเป็นไฟล์ .pdf มีความคมชัดและมองเห็นชัดเจน)
 5. ส่งใบสมัคร
 6. จ่ายเงินค่าธรรมเนียมผ่านบัตรเครดิต (มี Credit Card Surcharge) หรือ Paypal

 การชำระเงินค่าวีซ่า

 • ใบสมัครที่ยื่นที่กรุงเทพฯ การจ่ายธรรมเนียมวีซ่าสามารถชำระได้โดย แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย “สถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯ” หรือนำเงินสดมาชำระที่ศูนย์ยื่นวีซ่า ณ วันที่ยื่น สำหรับยื่นวีซ่าออนไลน์ชำระหักผ่านบัตรเครดิต หรือ Paypal ได้ค่ะ
 • ใบสมัครที่ยื่นเชียงใหม่ การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าชำระเป็นเงินสด

 เมื่อsubmit ใบสมัครแล้ว เริ่มการจองตรวจ Biometric ได้เลย 
ผู้สมัครขอวีซ่าทุกประเภททั้งที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียในกรุงเทพฯและเชียงใหม่จำเป็นต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าสำหรับการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometrics)  
ผู้ที่สมัครออนไลน์จะต้องทำการนัดหมายหลังจากได้รับจดหมายแจ้งให้มาเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์จากสถานทูต นำใบนัดหมายมาแสดงตามวันและเวลาที่นัดหมาย ไปถึงศูนย์วีซ่า 15-30 นาทีก่อนเวลานัดหมายนะคะ 
 เตรียมเอกสารอะไรไปตรวจ Biometric และทำอย่างไรผู้ยื่นขอวีซ่าทางออนไลน์ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ไปที่ศูนย์ยื่นวีซ่า

 1. จดหมายจากกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดน ที่แจ้งให้ผู้ขอวีซ่าไปให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (ถ่ายรูปและลายนิ้วมือ) 
 2. หนังสือเดินทางเล่มจริงที่ใช้ในการขอวีซ่าออนไลน์
 3. ค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 851 บาท ค่าธรรมเนียมชำระเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค หรือแบงค์ดราฟท์ธนาคารที่สั่งจ่ายในนาม บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด

 สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่าธรรมเนียม**ในการสมัครวีซ่าออสเตรเลียแต่ละประเภท

 • วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist/Business visitor) (ประเภท 600) AUD 145 = 3,190 บาท
 • วีซ่านักเรียน AUD 620 = 13,640 บาท
 • วีซ่าพาร์ทเนอร์/คู่สมรส/คู่หมั้น AUD 7715 = 169,730 บาท
 • วีซ่า Transit ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • วีซ่า Work and Holiday (ประเภท 462) AUD 485 = 10,670 บาท
 • วีซ่าเพื่อทำงานชั่วคราว AUD 310 = 6,820 บาท
 • วีซ่าเด็ก ค่าธรรมเนียมตั้งแต่ AUD 1630-2665 = 35,860-58,630 บาท

 ค่าธรรมเนียม**การเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) 851 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ 200 บาท ค่าตรวจสุขภาพ ราคาอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาท ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล สำหรับผู้ที่อยู่นอกเขตกทม  เช็ครายชื่อโรงพยาบาลเลือก Thailand และเลื่อนลงไปคลิ๊ก Panel Physician จะมีรายชื่อโรงพยาบาลค่ะ 
*เรท 1 AUD = 22 บาท เรทเงินขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการยื่นวีซ่า**ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของประเทศออสเตรเลียมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี
 ตาคุณแล้วไปเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้วยกันกับเรา ABROADY 
ทำไมต้องให้เราจัดการให้ สมัครเองหรือใช้เอเจ้นท์ดี  
ไม่อยากเสียโอกาสแล้ว Click >> สมัครเลย 
 

พร้อมแล้วสมัครเลย

“เรียนต่อต่างประเทศได้อะไรมากว่าที่คุณคิด รู้แบบนี้แล้ว ไปหาโปรแกรมเรียนกันเลยคะ “

รู้แบบนี้แล้วรอช้าอยู่ใย รีบตามหาโปรแกรมที่ใช่ ประเทศที่โดน แล้วไปพัฒนาศักยภาพในตัวกันเลยค่ะ พี่ๆ ABROADY ได้แนบลิ้งค์เพื่อให้น้อง ๆ พี่ ๆ ได้เข้าไปเพื่อสามารถเช็ค

โปรแกรม ประเทศ และราคาด้ด้วยตัวเองด้านล่างนี้ พร้อมสามารถกดจองโปรแกรมที่สนใจไว้ได้เลย หากมีข้อสงสัยด้านการไปเรียนต่อต่างประเทศสอบถามทีมงาน ABROADY ได้ตลอดเวลาคะ

คุณชอบบทความนี้

หากอยากรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติม คลิก

บทความ เรียนต่อต่างประเทศ

แชร์ :

การสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ชื่อว่าเป็นสนามสอบที่หินมากสนา...

แชร์ :

การสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ชื่อว่าเป็นสนามสอบที่หินมากสนา...

Re view

S__12107787

"

ตอง เรียน MBA ที่ California State University, Los Angeles

เอเจนซี่ที่ใช้คือ abroady ชื่อพี่แนน อันนี้แฟนแนะนำมา สัมรอบ2ผ่านใช้เอเจนฯเดิม แนะนำช่วยเหลือตลอดจนรอรับที่สนามบินที่LA
5/5
Mark

"

มาร์ค เรียน Associate Arts, Music ที่ Santa Monica College

แนะนำโปรแกรมได้ถูกใจและตรงตามงบประมาณที่request รอต้อนรับที่สนามบินLAX ขอบคุณพี่แนนมากๆครับ
5/5
241510055_1478099405900497_3297524323225813503_n

"

ป่าน เรียน ESL ที่ Melbourne Australia

ตอนแรกจะเรียนภาษาแค่6เดือน เรียนสนุกขอเรียนต่ออีก6เดือนโดยไว้ใจให้ ABROADY ดูแลต่อ แนะนำABROADYครับ
5/5
IMG_7300

"

โหน่งเรียน Master of Speech Pathology ที่ University of Canberra

ให้บริการดีมาก เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและช่วยจัดเตรียมเอกสารครบถ้วน ไม่ติดขัดหรือตกหล่น ควรเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่มากขึ้น Line แล้วมีการตอบรับล่าช้าบ้าง
5/5
A4CA12AB-6206-4994-90FA-8BE3F037D872

"

ไอซ์ เรียน ​MBA ที่ California State University, Los Angeles

ดูแลทุกขั้นตอน มารับถึงสนามบิน ให้คำปรึกษาตรงจุดค่ะ
5/5
เรียนอะไรดี
เรียนอะไรดี
เรียนคณะอะไรดี?
เรียนคณะอะไรดี?