IT
500
2020-08-28T00:00

 

รายละเอียดงาน

  • เจ้าหน้าที่บัญชี : 1 อัตรา

คุณสมบัติ

  • วุฒิ ปวช., ปวส.,ปริญญาตรี สายบัญชี หรือสายที่เกี่ยวข้อง อายุ ไม่เกิน 40 ปี 
  • มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัททัวร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

กรอกรายละเอียด และส่งเอกสารตามแบบฟอร์ม หรือเข้ามาเขียนใบสมัครที่บริษัทฯ

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ : 00000000000

เจ้าหน้าที่บัญชี
2
2020-08-20T00:00

รายละเอียดงาน

  • เจ้าหน้าที่บัญชี : 1 อัตรา

คุณสมบัติ

  • วุฒิ ปวช., ปวส.,ปริญญาตรี สายบัญชี หรือสายที่เกี่ยวข้อง อายุ ไม่เกิน 40 ปี 
  • มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัททัวร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

กรอกรายละเอียด และส่งเอกสารตามแบบฟอร์ม หรือเข้ามาเขียนใบสมัครที่บริษัทฯ

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ : 00000000000

เรียนอะไรดี
เรียนอะไรดี
เรียนคณะอะไรดี?
เรียนคณะอะไรดี?