ระบบการศึกษาในแคนาดาสำหรับเด็กต่างชาติ

ระบบการศึกษาในแคนาดาสำหรับเด็กไทยมีอะไรบ้าง?

ระบบการศึกษาในแคนาดาสำหรับเด็กไทยมีอะไรบ้าง?

แชร์:

ระบบการศึกษาก็มีมาตรฐานที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชาวแคนาดาหรือนักเรียนต่างชาติ

ประเทศแคนาดาในแต่ละปีดึงดูดนักเรียนต่างชาติเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก เพราะได้รับการยอมรับ จากสากลโลกว่าคุณภาพการศึกษาไม่แพ้อย่างอเมริกา ออสเตรเลียหรือในประเทศในยุโรปเลยค่ะ 

แม้ว่า แคนาดาจะมีจำนวนมหาวิทยาลัยที่น้อยกว่าอย่างประเทศอเมริกาแต่ระบบการศึกษาก็มีมาตรฐานที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชาวแคนาดาหรือนักเรียนต่างชาติ และวิทยาลัยและมหาวิยาลัยของแคนาดา ก็อยู่ในการจัดลำดับระดับนานาชาติอย่างต่อเนี่อง ความจริงมี 17 มหาวิทยาลัยอยู่ในลำดับของ Top 500 ของ QS World University Rankings 2020 และยังมีข้อมูลการจัดลำดับมหาวิทยาลัยจาก The Times Higher Education World University Rankings และ Shanghai Ranking’s Academic Ranking of World Universities 

 • โรงเรียนภาษา
 • Education Pathway
 • School
 • College
 • University

“Language School”

#โรงเรียนภาษา

ประเทศแคนาดาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางราชการ มาเรียนภาษาที่แคนาดาก็ไม่ผิดหวัง เรียนภาษา อังกฤษ (ESL) ที่นี่ ครอบคลุมทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสารได้คล่องแคล่ว ในสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวน้องนักเรียนมีแต่คนใช้ภาษาอังกฤษ พัฒนาด้านภาษาดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 
ในแคนาดามีโรงเรียน สอนภาษาหลายแห่งให้น้อง ๆ เลือกและโปรแกรมที่เปิดสอนมีทั้ง General English สอนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน, Intensive English เรียนแบบเร่งรัด, Academic English หรือ Academic Purpose เป็นการเรียนภาษาเพื่อการศึกษาต่อและ Exam Preparation เตรียมสอบเพื่อใช้ยื่นคะแนนสมัครเรียนต่อหรือเข้าทำงาน มีอีกหลากหลายโปรแกรมที่เปิดสอน สอบถามโปรแกรมเรียนต่อแคนาดาเพิ่มเติม 

ABROADY แนะนำโรงเรียนสอนภาษาในแคนาดา 

English Language InstitutionsCityState

Thompson Rivers University
KamloopsBritish Columbia
SenecaTorontoOntario
Global VillageCalgaryAberta
Global VillageGlobal Village
Victoria
British Columbia
Global VillageVancouverBritish Columbia
ILACTorontoOntario
ILACVancouverBritish Columbia

 Related Link : ข้อมูลเพิ่มเติม Language schools in Canada

 

#Education Pathway

เป็นการเรียนปรับพื้นฐานด้านภาษา เน้นวิชาที่เป็นวิชาการ เสนอหลักสูตรที่เรียนวิชาพื้นฐาน เช่น คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ธุรกิจ, ศิลปะ และอื่น ๆ  เพื่อให้มีความพร้อมเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ที่ต้องใช้สำหรับการสมัครเข้าเรียนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

โรงเรียนที่เปิดสอนโปรแกรม Pathway มีทั้งโรงเรียนสอนภาษา,วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เนื้อหาที่สอนไปในทิศทางเดียวกัน แต่อาจมีชื่อเรียกโปรแกรมที่ต่างกันออกไป 

  Related Link : ABROADY แนะนำโปรแกรม Pathway ของแคนาดา

 #School

โรงเรียนในแคนาดามีหลายระดับชั้น ได้แก่

 1. ระดับชั้นอนุบาล เริ่มเรียนอายุ 4 – 5 ขวบ เรียน 1-2 ปี
 2. ระดับประถมศึกษา (Primary School) Grade 1 – 6, 7, 8 (ขึ้นอยู่แต่ละมณฑล) 
 3. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School/High School) Grade 9 – 12

*ระดับชั้นมัธยมยกเว้นที่มณฑลคิวบิคและออนทาริโอ้ต้องเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 ปี (มีถึงเกรด 13)

เป็นที่ยอดนิยมของผู้ปกครอง ในการส่ง ลูกหลานไปเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาด้วยค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับ ประเทศอื่น ๆ ใช้งบประมาณถูกกว่า ความปลอดภัยในแคนาดาอยู่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก สามารถ เลือกได้ว่าจะส่งไปเรียน ในโรงเรียนประจำหรือแบบไปกลับก็ได้  
ค่าใช้จ่ายก็แตกต่างกันออกไป ระบบการ ศึกษาในระดับชั้นมัธยมก็เทียบเท่ากับอเมริกา  เมื่อเรียนจบมัธยมนักเรียนก็เลือกเรียนระดับปริญญาตรีใน มหาวิทยาลัยในแคนาดาต่อหรือไปเรียนปริญญาตรีในอเมริกาก็ได้ 

 Related Link

ชีวิตในโรงเรียนประเทศแคนาดา

: High School/Secondary School แคนาดา

 #College

วิทยาลัยในแคนาดามุ่งเน้นการศึกษาประยุกต์และเทคนิคเพื่ออาชีพเฉพาะทาง ใช้เวลาเรียนประมาณ 1 – 3 ปี ขนาดของห้องเรียนมีขนาดเล็ก ทำให้อาจารย์ผู้สอนดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง เพิ่มโอกาสในการ เรียนรู้เชิงปฏิบัติหรือลงมือปฏิบัติจริง  
จุดประสงค์ผลิตนักเรียนเพื่อออกสู่ตลาดแรงงานให้ปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเปิดสอนหลักสูตรเทียบเท่าอนุปริญญาที่สามารถโอนเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย ได้ เมื่อจบหลักสูตรจากวิทยาลัยจะได้รับประกาศนียบัตร  วิทยาลัยในแคนาดามีมากกว่า 130 แห่ง ยกตัวอย่างเช่น

 • Conestoga College
 • Seneca College
 • Centennial College
 • George Brown College
 • Humber College
 • Red River College 

 

#University

มหาวิทยาลัยของแคนาดามีระดับปริญญาตรี, ปริญญาโทและปริญญาเอก (PhD) เทียบเท่ากับอเมริกา และกลุ่มยุโรป เช่น ออสเตรเลียและอังกฤษ มี 90 กว่ามหาวิทยาลัยในแคนาดา และมีหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกรวมมากกว่า 15,000 หลักสูตร มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของแคนาดา ดังนี้ 

 • University of Waterloo
 • Queen’s University
 • University of Western Ontario
 • Yorkville University 
 • และมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกมากมาย

 ระยะเวลาเรียนระดับปริญญาตรี 3 – 4 ปี ส่วน Associate Bachelor’s ใช้เวลา 2 ปี 

มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนเปิดสอนหลักสูตรในทุกระดับและครอบคลุมสาขาวิชา : 

 • Undergraduate and postgraduate programs (ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี)
 • Professional designations (แต่งตั้งตำแหน่งระดับมืออาชีพ)
 • Certificate and diploma courses (หลักสูตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญา)
 • Short career-focused programs (โปรแกรมวิชาชีพระยะสั้น)
 • Co-operative education and internships (สหกิจศึกษาและฝึกงาน)

ใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 เทอม 

 • Fall ช่วงปลายเดือนสิงหาคม – ธันวาคมหรือมกราคม
 • Winter ช่วงมกราคม – เมษายน
 • Summer ช่วงเมษายน –  

 Related Link

ข้อมูลเพิ่มเติม Universities in Canada                                                                                    : ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับการรับรอง Designated Learning Institutions list 
MBA แคนาดา จาก Top MBA 


 Click อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง : เรียนต่อเมืองนอกใช้เอเจนท์ดีหรือไม่ 


“เรียนต่อต่างประเทศได้อะไรมากว่าที่คุณคิด รู้แบบนี้แล้ว ไปหาโปรแกรมเรียนกันเลยคะ “


ถ้าพร้อมแล้ว Let’s Go

รู้แบบนี้แล้วรอช้าอยู่ใย รีบตามหาโปรแกรมที่ใช่ ประเทศที่โดน แล้วไปพัฒนาศักยภาพในตัวกันเลยค่ะ พี่ๆ ABROADY ได้แนบลิ้งค์เพื่อให้น้อง ๆ พี่ ๆ ได้เข้าไปเพื่อสามารถเช็ค

โปรแกรม ประเทศ และราคาได้ด้วยตัวเองด้านล่างนี้ พร้อมสามารถกดจองโปรแกรมที่สนใจไว้ได้เลย หากมีข้อสงสัยด้านการไปเรียนต่อต่างประเทศสอบถามทีมงาน ABROADY ได้ตลอดเวลาคะ

คุณชอบบทความนี้

หากอยากรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติม คลิก

บทความ เรียนต่อต่างประเทศ

แชร์ :

การสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ชื่อว่าเป็นสนามสอบที่หินมากสนา...

แชร์ :

การสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ชื่อว่าเป็นสนามสอบที่หินมากสนา...

Re view

S__12107787

"

ตอง เรียน MBA ที่ California State University, Los Angeles

เอเจนซี่ที่ใช้คือ abroady ชื่อพี่แนน อันนี้แฟนแนะนำมา สัมรอบ2ผ่านใช้เอเจนฯเดิม แนะนำช่วยเหลือตลอดจนรอรับที่สนามบินที่LA
5/5
Mark

"

มาร์ค เรียน Associate Arts, Music ที่ Santa Monica College

แนะนำโปรแกรมได้ถูกใจและตรงตามงบประมาณที่request รอต้อนรับที่สนามบินLAX ขอบคุณพี่แนนมากๆครับ
5/5
241510055_1478099405900497_3297524323225813503_n

"

ป่าน เรียน ESL ที่ Melbourne Australia

ตอนแรกจะเรียนภาษาแค่6เดือน เรียนสนุกขอเรียนต่ออีก6เดือนโดยไว้ใจให้ ABROADY ดูแลต่อ แนะนำABROADYครับ
5/5
IMG_7300

"

โหน่งเรียน Master of Speech Pathology ที่ University of Canberra

ให้บริการดีมาก เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและช่วยจัดเตรียมเอกสารครบถ้วน ไม่ติดขัดหรือตกหล่น ควรเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่มากขึ้น Line แล้วมีการตอบรับล่าช้าบ้าง
5/5
A4CA12AB-6206-4994-90FA-8BE3F037D872

"

ไอซ์ เรียน ​MBA ที่ California State University, Los Angeles

ดูแลทุกขั้นตอน มารับถึงสนามบิน ให้คำปรึกษาตรงจุดค่ะ
5/5
เรียนอะไรดี
เรียนอะไรดี
เรียนคณะอะไรดี?
เรียนคณะอะไรดี?