ระบบการศึกษาในนิวซีแลนด์สำหรับนักเรียนต่างชาติ

ระบบการศึกษาในนิวซีแลนด์สำหรับเด็กต่างชาติ

ระบบการศึกษาในนิวซีแลนด์สำหรับเด็กต่างชาติ

ระบบการศึกษาในนิวซีแลนด์ ได้มีการปรับภาพลักษณ์ใหม่และ ปรับยุทธศาสตร์การศึกษานานาชาติ ครั้งใหญ่ ปี 2018 – 2030  มุ่งเน้นคุณค่าของทักษะเพื่อให้นักเรียนต่างชาติไปต่อยอดองค์ความรู้ ได้เรียนรู้ ทักษะใหม่ ๆ ที่จำเป็นในอนาคต พัฒนาความสามารถของนักเรียนในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรู้และเข้าใจสิ่งใหม่ ๆ ไปสร้างทักษะที่จำเป็นในอนาคตที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก เกิดมุมมองใหม่ที่ชัดเจน สนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่และได้ประสบการณ์ทำงาน ระหว่างและหลังเรียนในนิวซีแลนด์ 

 • โรงเรียนภาษา 
 • Private Training Establishments (PTEs)
 • Institutes of Technology and Polytechnics (ITPs)
 • School
 • University

#โรงเรียนภาษา

เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ยืดหยุ่นและเป็นวุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ โปรแกรมเรียนภาษาได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้นักเรียนต่างชาติได้มาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษที่เป็นสากล เป็นโปรแกรมที่สามารถเริ่มเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ที่น้องต้องการจะเริ่มเรียน เมื่อนักเรียนได้เรียนภาษา อังกฤษที่นิวซีแลนด์ นักเรียนจะมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนและใช้ชีวิตในอนาคตที่นิวซีแลนด์ และทั่วโลก

โปรแกรมภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมในนิวซีแลนด์

 • General English เหมาะสำหรับผู้ที่อยากพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร,ทำงานและท่อง เที่ยว เนื้อหาครอบคลุม การอ่าน การเขียน การฟังและการพูดมีตั้งแต่ระดับ Beginner- Advanced
 • IELTS และ TOEFL สำหรับผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักสำหรับการสื่อสารที่ทำงาน หรือเรียน ต่อ และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS หรือ TOEFL
 • Cambridge Exam preparation พัฒนาด้านภาษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ Cambridge ที่ยอมรับโดยมหาวิทยาลัย, บริษัทและที่เกี่ยวกับรัฐบาลทั่วโลก
 • English for academic purposes ถ้าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่แต่อยากเรียนในมหา วิทยาลัย โปรแกรมนี้ดีเลิศเพราะช่วยให้พัฒนาภาษาอังกฤษและทักษะอื่นๆ ที่สำคัญเช่น การเขียน เรียงความ (Essays), การฟัง,การอธิบายและการอ่านอย่างมีประสิทธิผล
 • English + Work รวมการเรียนภาษาอังกฤษกับประสบการณ์การทำงาน รวมทั้ง Demi au Pair และ Internships
 • English for specific purposes ถ้าต้องการทำงานในสภาพแวดล้อมที่พูดแต่ภาษาอังกฤษหรือ ช่องทางหาอาชีพได้มากกว่า โปรแกรมนี้เหมาะสมมาก ช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสทำงานในด้าน การโรงแรม การต้อนรับ การท่องเที่ยวและธุรกิจอีกมากมาย

*สำหรับวีซ่านักเรียนที่ต้องการทำงานต้องเช็คโรงเรียนภาษาอยู่ใน Category 1 เท่านั้น  หากสถาบันที่อยู่ ใน Category2 ต้องสอบ IELTS 5.0 จะสามารถทำงานได้ แต่ถ้าเรียน Academic/diploma/university สามารถทำงานได้ถูกต้อง ตามกฎหมาย

เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ 

#Private Training Establishments (PTEs)

เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการฝึกฝนและเป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมของนักเรียน โปรแกรมที่มีคุณภาพ สูง เพื่อให้มีทักษะที่นายจ้างต้องการ วุฒิการศึกษาทั้งหมด ตั้งแต่ประกาศนียบัตร ไปจนถึงระดับสูงกว่า ปริญญาตรี นักเรียนจะได้รับการปฏิบัติงานหรือฝึกงานในสถานที่ประกอบการซึ่งมีค่าอย่างยิ่ง วุฒิการศึกษา เป็นที่ยอมรับระดับสากล ให้นักเรียนมีผลงานในประวัติการทำงานทำให้มีภาษีมากกว่า หนังสือสมัครงาน ของคนอื่น ๆ  ปรับปรุงการเรียนรู้ และเป็นเส้นทางที่ยืดหยุ่นได้และนิวซีแลนด์ยินดีต้อนรับ นักเรียนต่างชาติเสมอ 

PTEs คือโปรแกรมอะไร? 

เงื่อนไข Work While Studying ทำงานขณะที่เรียนอยู่ 

เงื่อนไข Work After Study ทำงานหลังเรียนจบ 

“Vocational education in New Zealand is changing to create a more unified and future-focussed system that aims to benefit both students and employers*”

#Institutes of Technology and Polytechnics (ITPs) 

การเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีและสารพัดช่าง(ITPs) เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ประกาศนียบัตร และหลายแห่งเปิดสอนถึงปริญญาตรีในบางสาขา สอนทักษะเฉพาะ, วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ตรง ให้นักเรียนที่ต้องการทำงานทุก ๆ ที่ทั่วโลก มีกว่า 16 สถาบันทั่วนิวซีแลนด์ พร้อมด้วยนักเรียนกว่า 157,000 คนที่ได้ประกาศนียบัตรทุกประเภทในวงการนี้ ITPs ได้สอนในโรงงานสถานการณ์จริง และปฏิบัติงานที่เหมือนจริงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานจริงในอนาคต สถาบันบางแห่งเรียก Institute of Technology หรือ Community Polytechnic 

*จะมีการรวม ITPs และ Vocational Education เข้าด้วยกันมีการเปลี่ยนแปลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า*

ITPs คือ?

 การรวมกันระหว่าง ITPs และ Vocational Education ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า 

#School

ระบบการศึกษา K12 ของนิวซีแลนด์มีการติดอันดับ K12 ที่ดีที่สุดระดับโลกตลอดเรื่อยมา 

 • Primary อายุ 5 – 10 ปี สร้างพื้นฐานความรู้ความสามารถให้แข็งแกร่ง พื้นฐานที่ดีด้านการคำนวณ และหลักสูตรที่กว้างขวางและเหมาะสม เช่น วิชาอังกฤษ (4 ทักษะหลัก) คณิตศาสตร์, สังคมศาสตร์, ศิลปะและการฝีมือ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา ดนตรี
 • Intermediate อายุ 11 – 12 ปี แนะนำวิชาเฉพาะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย  เรียนรู้กว้างขวาง, หลักสูตรที่เหมาะสมและพัฒนาวิธีการคิดวิเคราะห์ส่วนบุคคล 
 • Secondary อายุ 13 – 18 ปี มุ่งเน้นเรียนรู้ ได้โอกาสที่เพิ่มขึ้นและเพื่อให้มีความชำนาญพิเศษ 

ไปเรียนมัธยมได้รับความนิยมจากผู้ปกครองส่งลูกหลานไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์เป็นอย่างดี ทั้งด้านคุณภาพ การศึกษา คุณภาพความเป็นอยู่ เหมาะมากสำหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยไปใช้ชีวิต ในต่างประเทศเพราะ ประเทศมีความปลอดภัยสูง สภาพแวดล้อมดีและสะอาด มีมลพิษน้อย มีโปรแกรมเรียนปรับพื้น ฐานภาษาอังกฤษและมีกิจกรรมมากมายไปเที่ยวและดูงาน ลงพื้นที่ดูวัฒนธรรมพื้นเมืองอีกด้วยค่ะ

ระบบการศึกษา School ของนิวซีแลนด์ 

หาโรงเรียนในนิวซีแลนด์

#University

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ได้เปิดสอนหลักสูตรตั้งแต่ ประกาศนียบัตร ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก แบ่งออกเป็น

 • ปริญญาตรีระยะเวลาเรียน 3 ปี และ 4 ปี สำหรับ Honours หลักสูตรแพทย์ 5-6 ปี
 • Postgraduate Diploma ระยะเวลาเรียน 1 ปีต่อจากปริญญาตรี และถ้าหากเรียนต่อ ป.โท (Master’s degree) เรียนเพิ่มอีก 1 ปี
 • ระดับปริญญาโท ระยะเวลาเรียน 1 – 2 ปี(ต่อจาก ป.ตรี) โดยต้องทำรายงานหรือวิจัย
 • ระดับปริญญาเอก ระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 3 ปี ทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ 

หากนักเรียนที่กังวลเรื่องคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนต่อในระดับ มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ ทีม ABROADY มีคำแนะนำและโปรแกรมที่เหมาะสมกับน้องนักเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ

Related Link

: ยุทธศาสตร์การศึกษานิวซีแลนด์สำหรับนักเรียนต่างชาติปี 2018 – 2030 

: เลือกโปรแกรมที่ต้องการจะเรียนที่นิวซีแลนด์ 

: เกี่ยวกับระบบการศึกษามหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์

Click อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง 

 • เรียนต่อเมืองนอกใช้เอเจนท์ดีหรือไม่ 

“เรียนต่อต่างประเทศได้อะไรมากว่าที่คุณคิด รู้แบบนี้แล้ว ไปหาโปรแกรมเรียนกันเลยคะ “

ถ้าพร้อมแล้ว Let’s Go

รู้แบบนี้แล้วรอช้าอยู่ใย รีบตามหาโปรแกรมที่ใช่ ประเทศที่โดน แล้วไปพัฒนาศักยภาพในตัวกันเลยค่ะ พี่ๆ ABROADY ได้แนบลิ้งค์เพื่อให้น้อง ๆ พี่ ๆ ได้เข้าไปเพื่อสามารถเช็ค

โปรแกรม ประเทศ และราคาได้ด้วยตัวเองด้านล่างนี้ พร้อมสามารถกดจองโปรแกรมที่สนใจไว้ได้เลย หากมีข้อสงสัยด้านการไปเรียนต่อต่างประเทศสอบถามทีมงาน ABROADY ได้ตลอดเวลาคะ

คุณชอบบทความนี้

หากอยากรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติม คลิก

บทความ เรียนต่อต่างประเทศ

แชร์ :

การสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ชื่อว่าเป็นสนามสอบที่หินมากสนา...

แชร์ :

การสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ชื่อว่าเป็นสนามสอบที่หินมากสนา...

Re view

S__12107787

"

ตอง เรียน MBA ที่ California State University, Los Angeles

เอเจนซี่ที่ใช้คือ abroady ชื่อพี่แนน อันนี้แฟนแนะนำมา สัมรอบ2ผ่านใช้เอเจนฯเดิม แนะนำช่วยเหลือตลอดจนรอรับที่สนามบินที่LA
5/5
Mark

"

มาร์ค เรียน Associate Arts, Music ที่ Santa Monica College

แนะนำโปรแกรมได้ถูกใจและตรงตามงบประมาณที่request รอต้อนรับที่สนามบินLAX ขอบคุณพี่แนนมากๆครับ
5/5
241510055_1478099405900497_3297524323225813503_n

"

ป่าน เรียน ESL ที่ Melbourne Australia

ตอนแรกจะเรียนภาษาแค่6เดือน เรียนสนุกขอเรียนต่ออีก6เดือนโดยไว้ใจให้ ABROADY ดูแลต่อ แนะนำABROADYครับ
5/5
IMG_7300

"

โหน่งเรียน Master of Speech Pathology ที่ University of Canberra

ให้บริการดีมาก เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและช่วยจัดเตรียมเอกสารครบถ้วน ไม่ติดขัดหรือตกหล่น ควรเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่มากขึ้น Line แล้วมีการตอบรับล่าช้าบ้าง
5/5
A4CA12AB-6206-4994-90FA-8BE3F037D872

"

ไอซ์ เรียน ​MBA ที่ California State University, Los Angeles

ดูแลทุกขั้นตอน มารับถึงสนามบิน ให้คำปรึกษาตรงจุดค่ะ
5/5
เรียนอะไรดี
เรียนอะไรดี
เรียนคณะอะไรดี?
เรียนคณะอะไรดี?